top of page

MAP an pèsòn (3 jou)

Medication Administration Program

This certificate course will enable students to a
dminister medication in a group home setting.

kè kontan-elèv-kolèj-linèt-ak-sak lekòl-kenbe-laptop-izole-blan-background_65

Next MAP days
July 15th Wednesday - 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
July 22nd  Wednesday
 - 9:30 a.m. - 3:30 p.m.

Pwogram Administrasyon Medikaman (MAP) se yon kou ki pèmèt travayè ki nan anviwònman kay gwoup yo administre medikaman.

Kou a eksplike transkripsyon, konte medikaman, ak lòt travay esansyèl nan administrasyon an nan medsin.

 

Lè w fini pwogram sa a, w ap kapab administre medikaman an san danje epi avèk efikasite nan yon anviwònman kay gwoup.

Nou te tande fidbak ou, Klas MAP nou an se kounye a yon kou totalman an pèsòn! Pwochen klas la kòmanse:

5 mas, madi | 9:30 a.m. - 3:30 p.m.

7 mas, Jedi | 9:30 a.m. - 3:30 p.m.

8 mas, Vandredi | 9:30 a.m. - 3:30 p.m.

Tout twa jou yo nan Healthcare-Edu

793 Crescent Street

Brockton, MA 02302

Aksesib nan otobis ak tren

*TANPRI NOTE* Elèv ki bezwen repwograme yo dwe fè sa 3 jou ouvrab anvan premye jou klas yo oswa yo pral peye elèv la yon frè anilasyon $50. Anilasyon dènye minit yo anpeche lòt elèv pran plas ou epi yo pa jis pou kamarad klas ou yo. 

Se Pwogram Administrasyon Medikaman Depatman Sante Piblik Massachusetts devlope kou nou an.   Elèv ki konplete kou a avèk siksè ap kapab patisipe nan pwosesis Sètifikasyon Eta a pou sètifikasyon MAP.

 

Moun ki gen sètifikasyon MAP yo kapab jwenn pozisyon kòm anplwaye swen dirèk nan depatman sa yo:

Depatman Devlopman Andikap (DDS)

Depatman Sante Mantal (DMH)

Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) 

 

Anplwaye MAP yo enpòtan menm jan ak yon anplwaye Asistan Enfimyè.  Grandi nan karyè ou jodi a!

 

Plwaye sonje ke D&S Diversified Technologies mande pou w peye frè tès adisyonèl pou egzamen eta ou a ki pa kouvri nan peman ekolaj ou a.

Opsyon Peman MAP

YON FWA PEMAN
$500

Peye konplè yon fwa

Payment Plans 

It is better to learn with a friend

We've got something special for you – our brand new Healthcare-Edu Referral Program is up and running! 🚀

Here's what you need to do:

  1. Log in www.healthcare-edu.com (top right corner).

  2. Head over to the "Refer Friends" section to grab your personal referral link.

  3. Share your link with friends who are passionate about starting their healthcare education.

It's a win-win! 🌟 When a friend enrolls with your link, BOTH of you get an $80 discount!

  4. You will get $80 off the current plan (after enrollment is confirmed) and $80 off a future plan. 

  5. Your friend will also receive the same benefits: $80 current plan and $80 off a future plan. 

Help your friends kickstart their healthcare careers and enjoy rewards together! Your unique referral link is the key 🔑.

Join in, share the love, and save! 💸

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Take a look at some frequently asked questions. 

If you still have more questions feel free to call us at 508 593 0968 or stop by the school:

793 Crescent Street Brockton, MA 02302

(Mon. Tues. Thurs. Fri. 10a.m. - 4p.m.)

shutterstock_1254279517.jpg
shutterstock_1254279517.jpg
shutterstock_1254279517.jpg

Q. What is the Medication Administration Program Certificate?

The MAP certificate allows people to administer medications in a group home setting.

Q. How Do I Start?

All students need to do to enroll is to purchase the course or use our payment plan options to make their first payment.

Q. How long does it take to complete this course?

  1. For our Online course you can expect 20 hours of online work. The MAP course is hosted by the State and they only process enrollments every 1st and 3rd thursday of each month.

  2. Then come in for 2 in-person days.

shutterstock_1254279517.jpg

Q. How do I access the online portion of my course?

The MAP course is hosted by the State of Massachusetts and they only process enrollments every 1st and 3rd thursday of each month.

shutterstock_1254279517.jpg

Q. How much does this course cost?

The MAP course costs $500 and this price includes all study materials. Payment plans are available for all our courses

shutterstock_1254279517.jpg

Q. After I get certified, can I administer meds right away? Can I apply for work right away?

They can administer meds once they have passed all necessary exams and have received their MAP License Number. That number is provided to them via email by TMU, the State Testing organization for Massachusetts. 

Students do not need to wait until completion in order to apply for work.

shutterstock_1254279517.jpg

Is there a fee for MAP state exam? Does Healthcare-edu cover State Exam Fees?

Healthcare-Edu does not cover any State Exam Fee for any of our courses. The MAP Exam breaks down into 2 fees for $155. $55 for the knowledge exam (Multiple Choice) and $100 for the Med Admin Test Site Exam(Practical). For the practical exam, Students must schedule that with Stephanie directly, because of this anyone who is ready for the practical must be forwarded to me in order to get them scheduled.

Èske w toujou gen kesyon?

Tanpri ranpli fòm nan epi yon espesyalis nan Kou a pral kontakte ou pi vit posib.

508 593 0968

Voye m plis enfòmasyon! 

Pwogram Adnistrasyon Medikaman

bottom of page