top of page

4-in-1 Nursing Assistant 
& Medication Administration Program 

Kou sa a apwopriye pou moun ki espere travay nan Enfimyè ak Swen Pasyan, ou pa bezwen gen eksperyans, jis yon enterè nan sijè a.

Key Features:

 

Nursing Assistant Training (NAT): Delve into the vital competencies necessary to ace the certified nursing assistant state examination in Massachusetts. Master the art of delivering paramount patient care, supporting daily life activities, and fostering overall patient health.

Post completion of the digital segment of our course, join us for three interactive lab days to hone your practical skills. You'll then complete two on-site clinical days at an associated care facility, obtaining tangible experience to confidently sit for the Massachusetts CNA examination and carve out a prosperous healthcare profession.

Seize this exceptional chance to boost your healthcare career. Enroll today and set forth on a rewarding path of caregiving, making substantial impacts in the community.

Home Health Aide (HHA): Tailor your skill set to offer empathetic, individualized care to clients in the comfort of their residences. Learn to aid with routine living tasks, offer emotional backing, and maintain a secure, cozy living space.

Basic Life Support (CPR): Develop the crucial abilities of CPR and emergency aid. Gear up to tackle urgent medical scenarios and administer pivotal support in instances where every second counts.

Medication Administration Program (MAP): Earn certification enabling you to administer medication safely in group home environments across Massachusetts, further expanding your employment prospects.

Students gain access to the states proprietary course the 1st or 3rd Thursday of the month depending on enrollment.  Students can work on this course at their own schedule and pace.  Finally attend 2 days at the school to practice skills necessary for success. 

***The Massachusetts approved course is "Responsibilities in Action Massachusetts MAP Certification Training". This course is offered online via MapMass. The student then attends 2 in-person days at Healthcare-Edu to practice/demonstrate and solidify skills necessary such as Medication Administration and Transcription.*** 

Ki jan li fonksyone;

1. Enskri avèk nou

2. Ou pral resevwa fòm DocuSign ak aksè nan kou ou a nan 24-48 èdtan

3. Konekte nan klas la.  Travay sou li nan pwòp orè ou ak vitès ou.

4. Chwazi sesyon laboratwa ou pi pito (3 jou an pèsòn). 

5. Apre laboratwa nou pral pwograme w pou 2 jou an pèsòn. 

6. Nan pwen sa a, w ap genyen Fòmasyon Asistan Enfimyè, Sètifika HHA ak CPR ou yo. 

7. Finalman, nou pral enskri ou nan kou EKG Teknisyen ak sètifika MAP sou entènèt.  

Asistan Enfimyè, Asistan Sante Lakay, BLS, Teknisyen EKG, Pwogram Administrasyon Medikaman
Gade vebinè sou demann lan jiska lafen pou yon kado gratis!
laptop mockup.png
Watch the Medication Administration Program
 
On-Demand Webinar Until The End For A Free Gift!

Opsyon Peman.

YON FWA PEMAN
$2200

Peye konplè yon fwa

10 peman chak semèn
$209.50

pa semèn pou 10 semèn

PEMAN BI SEMÈN
$440

chak 2 semèn pou 10 semèn

Souvan
Mande
Kesyon

 

K. Ki sètifika mwen pral touche?

A. Asistan Enfimyè, Asistan Sante Lakay, Sipò Vi Debaz, Teknisyen EKG, Pwogram Administrasyon Medikaman

K. Kilè klas yo kòmanse?

A. Klas yo enskri chak jou 

K. Ki orè klas la?

A. Eleman konesans sou Entènèt se asynchrone sa vle di nan pwòp vitès ou.  Lè sa a, ou chwazi pi pito ousesyon laboratwa. Finalman, elèv yo pral chwazi jou klinik yo pandan dènye jou laboratwa a.  Sa asire ke elèv yo satisfè tout kondisyon yo pou yo ale nan klinik yo. 

K. Èske frè ekolaj la gen ladann liv oswa scrubs?

A. Non  Sepandan, nou fè patenarya akSou entènèt jwèt Belle inifòm

K. Èske nou ofri plan peman?

A. Wi, ou ka peye chak semèn oswa chak lòt semèn?

K. Èske Healthcare-Edu ofri èd finansye?

A. Non, nan moman sa a nou pa fè sa.  Revize plan peman abòdab yo. 

K. Ki kote Healthcare-Edu ye?

A. 793 Crescent Street  Brockton, MA 02302

K. Kouman pou mwen pwograme egzamen eta mwen yo?

R. Yon fwa w fin konplete avèk siksè kou Asistan Enfimyè nou an, n ap antre ou nan sistèm TMU a pou w pran Egzamen Eta Massachusetts la.  

Blog Post

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Learn More About our
4 in 1 

793 Crescent Street Brockton, MA 02302

Thanks for submitting!

It is better to learn with a friend

We've got something special for you – our brand new Healthcare-Edu Referral Program is up and running! 🚀

Here's what you need to do:

  1. Log in www.healthcare-edu.com (top right corner).

  2. Head over to the "Refer Friends" section to grab your personal referral link.

  3. Share your link with friends who are passionate about starting their healthcare education.

It's a win-win! 🌟 When a friend enrolls with your link, BOTH of you get an $80 discount!

  4. You will get $80 off the current plan (after enrollment is confirmed) and $80 off a future plan. 

  5. Your friend will also receive the same benefits: $80 current plan and $80 off a future plan. 

Help your friends kickstart their healthcare careers and enjoy rewards together! Your unique referral link is the key 🔑.

Join in, share the love, and save! 💸

New Arrivals

All Products

bottom of page