top of page
Kaye CNA: Kaye Estriktire ak Konsèy Pran Tès
 • Kaye CNA: Kaye Estriktire ak Konsèy Pran Tès

        Sèvi ak liv travay sa a pou ede w reyisi nan Fòmasyon Asistan Enfimyè w la. Li gen yon metòd orijinal pou reponn kesyon tès chwa miltip devlope pa yon edikatè enfimyè ki gen eksperyans.

       

        Liv travay la gen tou modèl pou itilize pandan sesyon laboratwa/klinik/konpetans ki pral ede w pase Egzamen Eta CNA. Paj Konpetans Klinik yo genyen seksyon sa yo: Lis Pwovizyon pou, Gan, Seksyon Sekirite ak Kontwòl Enfeksyon. Liv travay la gen ladan tou Nòt Cornell ki pral ede w òganize panse w pandan konferans klas yo. Liv travay sa a yon sèl nan yon kalite se zouti ultim ki fèt pa yon enfimyè ki gen eksperyans ede ou pase egzamen eta a ak akonpli rèv ou nan antre nan domèn swen sante.

   $11.99Price
   bottom of page