top of page

SESYON LAB

Plas limite ki disponib -enskritoday pou an sekirite sesyon laboratwa w la.

Sesyon laboratwa an pèsòn sa a se pou elèv ki enskri nan kou sètifika CNA ak HHA. Sesyon laboratwa a bay elèv yo opòtinite pou yo konplete chak konpetans pratik ki nesesè pou sètifikasyon an. Yo pral bay elèv yo enstriksyon sou fason pou yo kòmanse ak fini chak konpetans, ansanm ak pi bon pratik sekirite ak kontwòl enfeksyon.

 

Sesyon laboratwa a rankontre 3 jou pa semèn apati9:30 am - 5:00 pm, epi sèlman 1 sesyon laboratwa ki nesesè pou fini kou sètifika yo. Laboratwa sa a enkli gratis ak nenpòt kou ki mande li, elèv yo tou senpleman bezwen chwazi yon sesyon laboratwa ki travay pou orè yo.

*TANPRI NOTE* Elèv ki bezwen repwograme yo dwe fè sa 3 jou ouvrab anvan premye jou laboratwa yo oswa yo pral peye elèv la yon frè anilasyon $50. Anilasyon dènye minit yo anpeche lòt elèv pran plas ou epi yo pa jis pou kamarad klas ou yo. 

Chwazi yon sesyon

Session 5 - Thursdays

June

June 6th, June 13th and June 20th

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 6 - Saturdays

June

June 8th, June 15th, June 22nd

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 7 - Mondays

June

June 3rd, June 10th, June 17th

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 8 - Sundays

July

July 7th, July 14th, July 21st

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 9 - Tues/Thurs/Fri

July

July 16th, July 18th, July 19th

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 10 - Tues/Thur/Fri

July

July 23rd, July 25th, July 26th

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

Session 11 - Tues/Thur/Fri

July

July 30th, Aug. 1st, Aug. 2nd

You must be logged in and have an active subscription to enable this button.

bottom of page