top of page
Viv fason ou: Poukisa karyè sante yo mande - Ebook
 • Viv fason ou: Poukisa karyè sante yo mande - Ebook

       Liv konsèy karyè sa a fèt pou ede w konprann bagay ki pi enpòtan pou ou yo, pou w ka wè egzakteman poukisa domèn swen sante a ba w sa w bezwen pou w viv lavi w fason w. Konsantre efò ou atravè fich travay gide nou yo epi ekri objektif ou yo pou sib ou an tanjib nan mond reyèl la.

       Liv sa a pafè pou nenpòt moun k ap chèche chape anba gwo peman an men ki pa konnen ki kote pou yo kòmanse. Enfimyè Stephanie ap edike travayè swen sante yo pandan yon dekad e li gradye santèn CNA, HHA ak lòt travayè sètifye.

   $0.00Price
   bottom of page